Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiklient Invest AS MC3D-CGRN13 3D Nordsjøen, endringsmelding 3, svar 16. desember 2013

Vurdering*: Alle blokkene (deler av blokker) øst om ca. Ø 2°30' ligger nært opptil og blokkene 3/2, 4, 5 ligger innenfor et gytefelt for torsk med gyting i perioden fra primo februar til ultimo mars.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i de nevnte blokkene i gyteperioden for torsk. Ellers har vi ingen merknader til meldingen.

Vår ref. 13/92-80, 12196/13. Dette svaret dekker også vår ref. 13/805/1, 5897/13; 13/92-60, 10192/13 og 13/92-64, 10277/13.
Bakgrunn og ev. merknader: I melding av 12.6.2013 var undersøkelsesperioden meldt til 1.7.-30.9.2013.
Perioden var opprettholdt i endringsmelding 1 av 25.9.
Perioden var meldt utvidet til 31.12. i endringsmelding 2 av 27.9.
I endringsmelding 3 (denne) av 25.11. er perioden søkt utvidet til 1.5.2014.

Selskap og avsenders ref: Multiklient Invest, Carine Delarue, 25.11.2013.
Operatør og fartøy: PGS, ”Ramform Valliant”.

Type: 3D (djupseismikk).
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,7 liter (2 x 4135 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 12; 7000 m.

Område: Blokk(ene): 1/3, 5, 6, 9; 2/1-8, 11, 3/1, 2, 4, 5.
Tid: Fra 1. juli (den startet 13.11.) til 1. mai 2014.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).