Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

UiB Vitenskapelig undersøkelsestillatelse 2D Andøya-nordvest og Andfjorden

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 13/278-1; 1622/13.

Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Universitetet i Bergen, Rolf Mjelde, 20.2.2013.
Operatør og fartøy: Universitetet i Bergen, ”Håkon Mosby”.

Type: 2D - djupseismikk.
Kilde: Luftkanon(er): a) 1 luftkanonfelt 78,7 & b) 1 luftkanonfelt 12,6 liter (a) 4800 & b) 766 k.t.) avfyrt hver 200 m (a) og hver 50 m (b) med de to luftkanonoppsettene.
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: a) 5 havbunnsseismometre og b) 1 hydrofonkabel; 200 m.

Område: Blokk(ene): Jf. kart.
Tid: Fra 14.9. til 19.9.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).