Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Tullow Oil Norge AS TUN13303 BSU Norskehavet, melding og endringsmelding, svar 10. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

 

Vår ref. 13/356-8; 2844/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Tullow Oil Norge, Johan Kinck, melding av 19.3. og endringsmelding av 8.4.2013. Operatør og fartøy: Tullow Oil Norge AS, ”Kommandor Calum”.

Type: BSU (lettseimikk).
Kilde:
Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): Jf. kart.
Tid: Fra 5. april til 16. juni 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).