Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Tullow Oil Norge AS TUN13301 BSU Nordsjøen, melding og endringsmelding, svar 10. april 2013

Vurdering* og tilråding: Blokkene ligger tett inntil et gyteområde for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai. På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at undersøkelsen blir gjennomført innen nevnte gyteperiode. 
Ut over det har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt

 

Vår ref. 13/356-6; 2842/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Tullow Oil Norge, Johan Kinck, melding av 11.3. og endringsmelding av 8.4.2013. Operatør og fartøy: Tullow Oil Norge AS, ”Kommandor Calum”.

Type: BSU (lettseimikk).
Kilde:
Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 31/1, 2; 35/11.
Tid: Fra 28. april til 9. juni 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).