Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST13316 BSU Nordsjøen, melding, svar 17. april 2013

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde seismisk skyting i blokk 16/5 og sørlige deler av 16/2 i nevnte gyteperiode. Dersom undersøkelsen først kan gjøres unna i nordligste del av undersøkelsesområdet, har vi elles ingen merknader til at den kan utføres innenfor omsøkt periode

 

Vår ref. 13/1-48; 2187/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Statoil, B. Christensen, L.R. Nilsen, 8.3.2013.
Opperatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.

Type: BSU (lettseimikk).
Kilde:
Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 16/2, 5.
Tid: Fra 8. april til 28. juni 2013.

Vurdering* : Blokk 16/5 ligger dels innenfor og dels tett inntil, og blokk 16/2 ligger tett inntil et gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april. 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).