Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST13312 BSU Nordsjøen, melding, svar 5. april 2013

Vurdering*: Blokkene ligger tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at undersøkelsen blir gjennomført innen nevnte gyteperiode. Ut over det har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. 

 

Vår ref. 13/1-66; 2562/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Statoil anmoder om forlenget periode. Undersøkelsen er ikke påbegynt og fartøyet er for tiden i dokk. Nåværende utløpsfrist for tillatelse er 8. april og de kan kanskje få fartøyet tilbake til den datoen. De anmoder derfor om forlenget innsamlingsperiode frem til 8. mai. Utover dette ingen endringer.

Selskap og avsenders ref: Statoil, B. Christensen, L.R. Nilsen, melding av 28.2. og endringsmelding av 20.3.2013.
Opperatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.

Type: BSU (lettseimikk).
Kilde:
Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 16/1-2.
Tid: Fra 8. mars til 8. mai 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).