Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST13312 BSU Nordsjøen endringsmelding JD 260413

Vurdering* og tilråding: Vi viser til vårt svar av 5. april d.å., ref. 13/1-66; 2562/13. I utgangspunktet opprettholder vi vår tilråding, men idet vi når er kommet nært inntil dato for "normal" slutt på gyteperioden for øyepål, ca. 30. april, har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 13/1-95; 2347/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Statoil har ikke kommet i gang med denne undersøkelsen. De anmoder derfor om endret innsamlingsperiode fra ca. 22. april til ca. 18. mai. 22. april være den tidligste oppstartsdato, men realistisk sett kan det bli noe senere oppstart.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).