Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic GeoServices EMGS1305 EMU Nordsjøen-Norskehavet, svar 5.4.2013

Vurderingog tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

 

Vår ref. 13/14-10; 2201/13
Bakgrunn: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Elektromagnetic Geoservice ASA (EMGS), A. Robinson, 11.3.2013.
Operatør og fartøy: EMGS, ”Atlantic Guardian”.

Type: Elektromagnestisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. 120 kW.
Mottakere - antall: 100 noder.

Område: Blokk(ene): Se kart.
Tid: Fra 1.4. til 31.5.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).