Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Electromagnetic GeoServices EMGS1303 EMU Norskehavet, svar 17. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 13/14-8; 2093/13

Bakgrunn: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: Elektromagnetic Geoservice ASA (EMGS), A. Robinson, 7.3.2013.
Operatør og fartøy: EMGS, ”Atlantic Guardian”.

Type: Elektromagnestisk undersøkelse (EMU) - (3D-likt).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. 120 kW.
Mottakere - antall: 200 noder.

Område: Blokk(ene): Se kart.
Tid: Fra 14.3. til 31.5.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).