Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGGVeritas SWB13 3D Barentshavet, melding, svar 9. april 2013

Vurdering* og tilråding: På ressursbiologisk grunnlag har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt.

 

Vår ref. 13/327-1; 2000/13.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.

Selskap og avsenders ref: CGGVeritas Services SA, Kristin Ebne, 4.3.2013.
Operatør og fartøy: CGGVeritas, ”Ikke kjent”.

Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 75,4 liter (2 x 4600 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 128000 m.

Område: Kvadrant(ene): Deler av 7219, 7318-7321.
Tid: Fra 1. april til 15. oktober 2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).