Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST13303 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 21.12.2012

Vurdering*: Blokkene 30/11,12 ligger innfor gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars. De ligger også innenfor gytefelt for øyepål med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 30. april og innenfor gytefelt for hyse med gyting i perioden fra ca. 1. mars til ca. 15. mai.

Tilråding: På ressursbiologisk grunnlag vil vi fraråde at det skytes seimikk i omsøkt område i de nevnte gyteperiodene.

Vår ref. 12/8-275; 10491/12.

Bakgrunn og ev. merknader: Pga. endringer i riggplaner ønsker Statoil å starte ST13303-innsamlingen når seismikkdelen av ST12317 i blokk 25/9 er ferdig. Dette kan skje i uke 51. Ny dato for oppstart er satt til 20.12.2012

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christensen/Leiv R. Stensen, 14.12.2012.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer” ev. "Ocean Observer".

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 30/11, 12.
Tid: Fra 27.12.2012 til 29.1.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).