Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12317 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 31.12.2012

Vurdering* og tilråding: Omsøkt område ligger innenfor gyteområde for sei med gyting fra ca. 1. januar til ca. 31. mars.

Idet dette er en borestedsundersøkelse med sterke krav til gode værforhold, og dermed at resten seismikkundersøkelsen kan bli ikke-sammenhengende i tid (ofte forekommende - moderat påvirkning på gytende fisk), har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at utvidelsen kan gå som omsøkt.

Vår ref. 12/8-xx; xx/12.

Bakgrunn og ev. merknader: Det søkes om utvidet innsamlingsperiode. Det gjenstår ca. 130 km av seismikkinnsamlingen og det anslås at dette vil ta ca. 2 dager effektivt arbeidet samt CPT-målinger. CPT-målingene vil bli utført av MV "Sea Explorer", mens MV ”Ocean Observer" skal stå for seismikkinnsamlingen.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christensen/Leiv R. Stensen, 21.12.2012.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, "Ocean Observer".

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 35/8, 9.
Tid: Fra 17.9.2012 til 31.1.2013.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).