Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12301 BSU Nordsjøen, endringsmelding, 30. januar 2012

Vurdering*: Endringene gjelder i denne sammenhengen spesielt ny omsøkt tid, jf. endringsmelding av 21.12.11 idet opprinnelig skulle undersøkelsen gjennomføres i tida 30.11.11 til 31.1.12, jf. melding av 2.11.11. Det sies ikke noe om hvor stor del av undersøkelsen som nå gjenstår. Dette vil medføre endret tilråding fra Havforskningsinstituttet, jf. ODs svar til Statoil av 16.11.11.
Omsøkt område ligger dels innenfor og dels tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida fra ca. 1. januar til ca. 31. mars og dels tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i tida fra ca. 1. mars til ca. 30. april.
Tilråding: Vi vil fraråde videre gjennomføring av undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag utover 31.1.12, jf. ODs svar til Statoil av 16.11.11.

 • Vår ref. 12/8-9; 543/12.
 • Bakgrunn og ev. merknader fra selskapet: 21.12.11: Endringen gjelder flytting av området mot sørvest og tidsperioden er flyttet med en måned.
  25.1.12: Ny endring som medfører større område mor nord. Ingen økning av linjeprogrammet.
 • Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christiansen, 21.12.11 og 25.1.2012.
 • Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
 • Type: BSU.
 • Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
 • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
 • Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
 • Område: Blokk(ene): 16/2, 5.
 • Tid: Fra 30.12.11. til 29.2.12.

  * Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
   

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).