Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12018 4D teknologitest Nordsjøen, melding, 10. desember 2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Dersom undersøkelsene skulle bli betydelig utsatt/forskøvet pga. værhindringer eller annet til bortimot primo mars, må meldingen vurderes på nytt pga. aktivt gytefelt.

Vår ref. 12/8-266; 10192/12.
Bakgrunn og ev. merknader:
Teknologitest. Undersøkelsen kan starte før omsøkt tidspunkt, 7.1.2013.
Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, M. Handegaard, 4.12.2012.
Operatør og fartøy: CGGVeritas Norge AS, ”Ocean Challenger”.
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,7 liter (4130 k.t.) - flip-flop-operering.
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 16/6.
Tid: Fra 7.1. til 21.1.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).