Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST12006 3D Nordsjøen, ny endringsmelding, svar 21. desember 2012

Vurdering* og tilråding: Blokkene 34/11, 12 ligger nært gytefelt for sei med gyting i perioden fra. ca. 1. januar til ca. 31. mars. Idet resterende undersøkelsesområde er forholdsvis lite (ca. 22 % gjenstår) og at omsøkt forlengelse er i tidlig fase av gytingen, har vi på ressursbiologisk grunnlag ingen merknader til at forlengelse av undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt. 

Vår ref. 12/8-277; 10548/12.

Bakgrunn og ev. merknader: Ref. tidligere endringsmelding av 4.12.2012. Utført innsamling av planlagt redusert program er nå 78 %.Denne endringsmelding omfatter kun det resterende areal, 169 km2, som er et mindre areal enn det som ble meldt inn 4.12. Denne endringsmelding omfatter også bytte av fiskerikyndig offiser 19.12.2012. Idet tidligere brukt kildefartøy, ”Sigma”, har hatt tekniske problem med kompressor, vurderer Statoil nå nytt kildefartøy. I så fall blir ny endringsmelding sendt inn.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Geir Tore Leikvoll / Svein Arne Tonning, 18.12.2012.
Operatør og fartøy: Reservoir Expl. Technology ASA, ”Vikland” og "Sigma" (kildefarøy).

Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 65,4 liter (3990 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.

Område: Blokk(ene): 34/11, 12.
Tid: Fra 15.5.2012 til 31.1.2013.


Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).