Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ST11006 4D Nordsjøen, endringsmelding, 13.2.2012

Vurdering*: Blokkene ligger på grensen og tett inntil gyteområde for sei med gyting i tida ca. 1. januar til ca. 31. mars, det ligger tett inntil et gyteområde for øyepål med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 30. april og innenfor gyteområdet for hyse med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 15. mai.
Tilråding: Da undersøkelsesområdet ikke er innenfor det aktuelle gyteområdet for sei, har vi ingen merknader til at undersøkelsen kan utvides til ca. 1. mars. Etter den tid vil undersøkelsen bli frarådet.

 • Vår ref. 12/8-20; 776/12.
 • Bakgrunn og ev. merknader: Vesentlige punkt i endringsmelding: Utvidelse av undersøkelsen i tid idet Statoil sannsynlig ikke blir ferdig til 15. februar pga. dårlig operasjonsvær i tidligere meldingsperioder. Ny fiskerikyndig i tillegg til den som er der idet økt fiskeaktivitet vil kreve det. Jf. vårt svar av 29.12.11
 • Selskap og avsenders ref: Statoil, Svein Arne Tonning, 3.2.12.
 • Operatør og fartøy: Fairfield Nodal, ”C-Pacer”.
 • Type: 4D.
 • Kilde: Luftkanon(er) - 2 felt; flip-flop-operering : 2 x 40,6 liter (2 x 2400 k.t.).
 • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
 • Antall kabler og lengde: Faste; 45 km totalt.
 • Område: Blokk(ene): 34/10, 11.
 • Tid: Fra 26.9.11. til 31.1.12.

  * Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
   

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).