Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST12334 borestedsundersøkelse (BSU) endringsmelding Nordsjøen 22.11.2012

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunn til at under søkelsen kan gå som omsøkt.

Statoil ST12334 BSU Nordsjøen, endringsmelding, 21.12.2012

Vår ref. 12/8-259; 9769/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Endringsmelding er en anmodning om forlenget innsamlingsperiode i forhold til den opprinnelige meldingen av 17.8.2012. Statoil har ikke fått startet datainnsamlingen ennå. De har i tillegg lagt til fartøyet "Ocean Observer" som kan være et alternativ for valg av fartøy. Posisjonene av hjørnekoordinatene er feil i forhold til nummerering hjørnene.

Selskap og avsenders ref: Statoil ASA, Bernt Christensen/Leiv R. Stensen, 22.11.2012.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer” ev. "Ocean Observer".

Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.

Område: Blokk(ene): 35/10, 11.
Tid: Fra 17.9.2012 til 29.1.2013.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).