Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

RWE Dea Norge RD1201 3D Nordsjøen, svar på melding, 8. mars 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.

Vår ref. 12/216-1; 954/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: RWE Dea Norge AS, Marit Tørudbakken Jendal, 9.2.2012.
Operatør og fartøy: CGGVeritas Norway AS, ”CGG Symphony”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 66,4 liter (4050 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 10; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 35/8, 9.
Tid: Fra 1.4. til 10.5.2012.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).