Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Idemitsu Petroleum N. IPN1201 3D Nordsjøen, melding, 27. februar 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

Vår ref. 12/44-1; 154/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Dette er en fortsettelse av 3D-undersøkelsen IPN1101. Ca. ¼ av undersøkelsen ble gjennomført i 2011. Den planlagte perioden vil være i samsvar med ønske fra fiskerinæringen. Det forventes betydelig aktivitet fra andre seismiske undersøkelser i innsamlingsperioden.
Selskap og avsenders ref: Idemitsu Petroleum Norge AS, Bernt Olav Korsfur, 10.1.2012.
Operatør og fartøy: Fugro Geoteam AS, ”Geo Caspian”.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 67,8 liter (2 x 4150 k.t.) - flip-flop operering.
Kildetrykk: 138 til 207 bar (2000-3000 psi).
Antall kabler og lengde: 14; 5500 m.
Område: Blokk(ene): 35/3, 6, 9; 36/1, 4, 7.
Tid: Fra 1.5. til 9.6.2012.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).