Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ElectroMagnetic GeoServices EMGS1201 EMU, Barentshavet, melding (M) og endringsmelding (EM), 18. februar 2012

Vurdering og tilråding*: Vi har ingen merknader til at undersøkelsen kan gå som omsøkt. Sett i forhold til EMGS1202 og EMGS1203, vil det være fordelaktid at EMGS1201 gjennomføres først.
 

 • Vår ref. M: 11/691-15; 8349/11 og EM: 12/129-1; 575/12
 • Bakgrunn: Vi merker oss at det er meldt om tre ulike undersøkelser, EMGS1201-1203, innen samme tidsrom. Dette er ikke en foretrukket måte for Havforskningsinstituttet når det gjelder vurdering av hver undersøkelse i forhold til gytefelt og gyteperioder for ulike arter.
 • Selskap og avsenders ref.: ElectroMagnetic GeoServices ASA, Adam Robinson, M: 30.12.2011 og EM: 26.1.2012.
 • Operatør og fartøy: EMGS, ”Ikke oppgitt”.
 • Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
 • Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
 • Mottakere - antall: Ikke oppgitt.
 • Område: Blokk(ene): I endringsmeldingen er sørligste deler av undersøkelsesområdet trukket noe ut fra land og nordsligste deler trukket lenger mot sør.
 • Tid: Fra 1.3. til 30.9.2012.

  *Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
   

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).