Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips CP12201 3D Nordsjøen-sør, svar på melding, 8. mars 2012

Vurdering* og tilråding: Vi har ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som planlagt.

  • Vår ref. 12/179-1; 821/12.
  • Bakgrunn og ev. merknader: Undersøkelsen vil bli utført med bruk av havbunnskabler og et kildefartøy. Undersøkelsen er planlagt i to faser. Første fase er planlagt å starte ca. 21. mars og forventes å vare til ca. 10. mai da fartøyene vil forlate området. De forventes å komme tilbake ca. 15. september for å fullføre undersøkelsen. .
  • Selskap og avsenders ref: ConocoPhillips Skandinavia AS, Håkon Haugvaldstad, 6.2.2012.
  • Operatør og fartøy: Reservoir Exploration Technology ASA, ”Ocean Pearl”.
  • Type: 3D.
  • Kilde: Luftkanon(er): 65,4 liter (3990 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 6; 10000 m.
  • Område: Blokk(ene): 2/4, 7, 8.
  • Tid: Fra 21.3. til ca. 10.5. og fra ca. 15.9 til 30.11.2012.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.


 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).