Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ElectroMagnetic GeoServices EMGS1203 EMU, Barentshavet, melding (M) og endringsmelding (EM), 18. januar 2012

Vurdering*: Sørligste deler av omsøkt område ligger tett inntil gyteområde for lodde med gyting i tida ca. 1. mars til ca. 30.4.
Tilråding: Vi vil fraråde at det gjennomføres elektromagnetiske undersøkelser sørom ca. N71°30´ i kvadrant 7127, sørom ca. N71°25´ i kvadrant 7128, og sørom ca. N71°20´ i kvadrant 7129 i nevnte gyteperiode.

 • Vår ref. M: 11/691-17; 8350/11 og EM: 12/42-5; 601/12
 • Bakgrunn: Vi merker oss at det er meldt om tre ulike undersøkelser, EMGS1201-1203, innen samme tidsrom. Dette er ikke en foretrukket måte for Havforskningsinstituttet når det gjelder vurdering av hver undersøkelse i forhold til gytefelt og gyteperioder for ulike arter. I endringsmeldingen er sørligste deler av undersøkelsesområdet trukket lenger ut fra land.
 • Selskap og avsenders ref.: ElectroMagnetic GeoServices ASA, Adam Robinson, M: 31.12.2011 og EM: 27.1.2012.
 • Operatør og fartøy: EMGS, ”Ikke oppgitt”.
 • Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
 • Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 120 kW.
 • Mottakere - antall: ikke oppgit.
 • Område: Blokk(ene): Pga. av div. feil i oppgitte posisjoner i områdeangivelse er det vanskelig å angi presist planlagt undersøkelsesområde. Noe av dette er rettet opp i endringsmelding av 27.1.2012 mens f.eks. en breddegradsmarkering på høyre ramme av kartet er gal.
 • Tid: Fra 1.3. til 30.9.2012.

  *Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
   

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).