Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Total E&P Norge TEPN-12-5 BSU Nordsjøen

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gjennomføres som omsøkt.
 

Total E&P Norge TEPN-12-5 BSU Nordsjøen, endringsmelding, svar 26. november 2012
Vår ref.
12/694-32; 9002/12.
Bakgrunn og ev. merknader: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Total E&P Norge AS, Tony Zimaro, 9.11.2012. Opprinnelig melding 24.10.2012.
Operatør og fartøy: Total E&P Norge AS, ”Kommandor”.
Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: Luftkanon(er): En 4-kanoners klynge 0,7 liter (40 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi) - sannsynlig, ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: 1; 1500 m.
Område: Blokk(ene): 6; 8-9.
Tid: Fra 30.11.2012. til 28.2.2013.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).