Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC2D-CNS2011 Nordsjøen, melding, 5. januar 2011

Vurdering*: Deler av omsøkt område i blokkene 3/2-7 og blokkene 9/11, 12 faller sammen med gytefelt for torsk med gyteperiode ca. 1. februar til ca. 31. mars.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet i de nevnte blokkene og nært opptil disse (ca. 20 n.mi) i gyteperioden for torsk.

  • Vår ref. 10/90-83; 7962/10
  • Bakgrunn: I meldingen fra PGS (på vedlagte kart) sies det at "Seismikkområde (fra 2D navigasjonsfilen) ligger ikke innenfor brutto-området, korriger før innsending til OD", se Område. Det går ikke fram om dette er gjort.
  • Selskap og avsenders ref: PGS Geophysical, Morten Pedersen, 17. des. 2010.
  • Operatør og fartøy: PGS, ”Sanco Spirit”
  • Type: 2D.
  • Kilde: Luftkanon(er): 67,7 liter (4130 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 8000 m.
  • Område: Blokk(ene): Omsøkt område dekker blokker innenfor kvadrantene 1 - nordlig del, 2 - nordlige halvpart, 3 - nordlig del, 7-10 - største delen, 17, 18 - sørlig del, 19 - sørvestlig del.
  • Tid: Fra ca. 1. januar til 23. februar 2011.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.

Fakta om nordaustarktisk torsk (skrei)

Latinsk namn: Gadus morhua
Andre norske namn: Skrei, jedd, jadd, bruning
Familie: Torskefamilien
Maks storleik: 169 cm og 55 kg
Utbreiing: Barentshavet
Hovudgyteområde: Lofoten/Vesterålen
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Fisk og krepsdyr

Nordaustarktisk torsk (skrei)

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).