Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS Nopec Geophysical Company ASA NSR10 VG 2D Nordsjøen-Midt-Norge, melding, 20.apri 2010

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

  • Vår ref. 10/516-2; 2634/10
  • Bakgrunn: Intet spesielt.
  • Selskap og avsenders ref: TGS Nopec Geophysical Company ASA, Kjell Aubert, 15.4.2010.
  • Operatør og fartøy: CGGVeritas Norge AS, ”Bergen Surveyor”.
  • Type: 2D.
  • Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 67,2 liter (4100 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 8000 m.
  • Område: Blokk(ene): Seismikkområdet går ut over inntegnet bruttoområde på kartet.
  • Tid: Fra 15.5. til 31.8.2010

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).