Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA BSU Nordsjøen, endringmelding, 19. april 2010

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader til endringa på ressursbiologisk grunnlag.

  • Vår ref. 10/1-47; 2402/10
  • Bakgrunn: Endrings av tid pga. gyting av øyepål og endring av fartøy.
  • Selskap og avsenders ref: Statoil, Bernt Christiansen, 8.4.2010.
  • Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
  • Tid: Fra 1.5. til 1.7.2010.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).