Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Rocksource ASA RS1002 3D Norskehavet/Midt-Norge, endringsmelding, 21. april 2010

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader til endringen på ressursbiologisk grunnlag

  • Vår ref. 10/541-2; 2672/10
  • Bakgrunn: Gjelder utvidelse av området mot nord og vestover samt to "tie-linjer" østover.
  • Selskap og avsenders ref: Rocksource, Behzad Alaeimajolan, 14.4.2010.

*Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).