Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS Geophysical AS MC2D-CRRG2010 2D Midt-Norge - Norskehavet, melding, 5. mai 2010

Vurdering* og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

  • Vår ref. 10/90-24; 3058/10
  • Bakgrunn: Intet spesielt.
  • Selskap og avsenders ref: PGS Geophysical AS, Morten Pedersen, 4.5.2010.
  • Operatør og fartøy: PGS, ”Nordic Explorer”.
  • Type: 2D-djupseismikk.
  • Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt på 67,7 liter (4130 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 8000 m.
  • Område: Blokk(ene): For lite detaljert kart til i finne hvilke kvadranter/blokker seismikklinjene går gjennom, jf. kart.
  • Tid: Fra 17.5. til 1.7.2010.

*Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).