Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norway ASLN1052 BSU Nordsjøen, melding, 29.april 2010

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

  • Vår ref. 10/9-10; 2767/10
  • Bakgrunn: Intet spesielt.
  • Selskap og avsenders ref: Lundin Norway AS, Anita Hansen, 21.4.2010.
  • Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Birkeland”
  • Type: BSU - 2D-lettseismikk.
  • Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.).
  • Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
  • Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
  • Område: Blokk(ene): Deler av bl. 16/1, 2.
  • Tid: Fra 6.5. til 17.5.2010.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).