Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Institut für Meereskunde/University of Hamburg; test av luftkanoner og gnistutlader, Nordsjøen, melding, 1. juni 2010

Vurdering* og tilråding: På denne årstiden og i aktuelt område er det ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Ved luftkanontesten tilrådes "myk oppstart" av luftkanonskytingen.

  • Vår ref. 10/370-3; 3611/10
  • Bakgrunn: Test av seismiske kilder og seismiske lyttekabler. Dataene er kun for testformål uten noen økonomisk interesse.
  • Selskap og avsenders ref: Institut für Meereskunde/University of Hamburg, Niels Jakobi, 25.5.2010.
  • Operatør og fartøy: Institut für Meereskunde/University of Hamburg, ”Maria S. Merian”
  • Type: Testing.
  • Kilde: Luftkanon(er) med kammervolum 32,8 liter (2000 k.t.) og 2,5 liter (150 k.t.), og gnistutlader med energi 6000 J.
  • Kildetrykk for luftkanoner: Ikke oppgitt (xx psi).
  • Antall kabler og lengde: Henholdsvis 600 og 300 m effektiv lengde.
  • Område: Testprofil N58°15', Ø5°00' til N58°30', Ø5°00'.
  • Tid: Ikke spesifikt oppgitt - under transitt til toktområde.

* Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).