Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Wintershall Norge ASA WIN0907 BSU Nordsjøen melding

Vår ref. 09/398-49; 6063/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Wintershall Norge ASA, Phil Hughes, 22.10.2009.
Operatør og fartøy: Wintershall, ”Ikke bestemt”.
Type: BSU - grunnseismikk.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 33/5, 6.
Tid: Fra 15.11.2009 til 31.01.2010.
Vurdering og tilråding: Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandrunger opp mot disse. Ingen merknader til undersøkelsen på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).