Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

WestgernGeco AS Sytemtest 3D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/396-22; 4855/09
Bakgrunn: Testing av nytt system.
Selskap og avsenders ref: WesternGeco AS, Torstein Navrestad, 24.08.2009.
Operatør og fartøy: WesternGeco, ”Geco Triton”
Type: 3D .
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 51,6 liter (2 x 3147 k.t.).
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: 2; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 32/7, 8.
Tid: Fra 25.09. til 25.10.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).