Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

WesternGeco AS WG0903 3D Norskehavet, melding

Vår ref. 09/JD-x; xx/09
Bakgrunn: Intet spesielt utover en del surr i tilsending av meldingsdokumenter som har ført til forsinkelser i saksbehandlingen.
Selskap og avsenders ref: WesternGeco AS, Torstein Navrestad/Sigrid Skretting, 23.04.2009.
Operatør og fartøy: WesternGeco AS, ”WesternGeco Magellan”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanofelt á 51,6 liter (2 x 3147 k.t.).
Antall kabler og lengde: 8; 5200 m.
Område: Hele kvadrant 6503, 6504, 6603 og 6604.
Tid: Fra 01.06. til 15.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Vi ser at WesternGeco også har meldt en annen undersøkelse, WG0902 i Barentshavet, for samme fartøy og samme tidsrom. Denne form for meldinger er vi ”lite glade for”

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).