Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

WesternGeco AS WG0902 3D Barentshavet, melding

Vår ref. 09/396-3; 2884/09
Bakgrunn: Intet spesielt utover en del surr i tilsending av meldingsdokumenter.
Selskap og avsenders ref: WesternGeco AS, Torstein Navrestad, 22.04.2009.
Operatør og fartøy: WesternGeco AS, ”WesternGeco Magellan”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanofelt á 51,6 liter (2 x 3147 k.t.).
Antall kabler og lengde: 8; 5200 m.
Område: Blokk(ene): 7223/1, 6; 7224/1-6; 7225/1, 2; 7324/9-12; 7225/9,10.
Tid: Fra 01.06. til 15.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).