Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

VNG Norge AS VGN0902 BSU Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/1003-1; 4715/09
Bakgrunn: Intet spesielt ut over at VNG har opplysninger om ett skipsvrak innenfor innmeldt område. Dette vil bli forsøkt
lokalisert og verifisert i forbindelse med feltarbeidet.
Selskap og avsenders ref: VNG Norge, Rudi Høgsnes, 14.08.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Mercator”
Type: BSU-2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.).
Kildetrykk: 13,8 MPa (137,9 bar - 2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 35/3.
Tid: Fra 27.09. til 10.11.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).