Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Universitetet i Tromsø, vitenskapelige undersøkelser, Svalbard, melding

Vår ref. 09/886-3; 4514/09
Bakgrunn: Innsamling av akustiske og sedimentologiske data fra fjordområder på nord og vest Spitsbergen for å undersøkelse sedimentasjonsprosesser og rekonstruere paleomiljøet gjennom de siste ca. 15 000 år. Undersøkelser av havbunnsmorfologi og sedimentasjonsprosesser i Framstredet.
Selskap og avsenders ref: UNIT, Matthias Forwick, 03.08.2009.
Operatør og fartøy: UNIT, ”Jan Mayen”.
Type: 2D-seismikk, lettseismikk, akustisk topografisk kartlegging, kjerneprøvetaking, hydrografi og turbiditetsmålinger.
Akustiske kilder: Luftkanon(er): 2 kanoner med totalt kammervolum 6,9 liter (420 k.t.), gnistutlader (energi ikke oppgitt), platevibrator (energi ikke oppgitt), penetrasjonsekkolodd og multistråleekkolodd.  
Luftkanontrykk: 13,8 MPa / 138 bar (2000 psi).
Område: Avhengig av vær- og isforhold; gjennomføre undersøkelser i fjorder på Svalbard og/eller i Framstredet.
Tid: Ca. 14 dager i tidsrommet 19.10. — 08.11.2009.
Vurdering og tilråding: Den seismiske utrustningen (to små luftkanoner, gnistutlader, platevibrator og penetrasjonsekkolodd) er lavenergikilder og/eller har energien i frekvensområder som ikke medfører signifikante skadelige effekter på liv i havet. Det kan være hval og sel i deler av området og vi oppfordrer operatøren å etablere nødvendige prosedyrer for å unngå direkte påvirkning på hval og sel med seismisk utstyr. Eller har vi ingen merknader til at toktet kan gå som omsøkt.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).