Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Talisman Energy Norge AS TE903 BSU Nordsjøen melding

Vår ref. 09/96-10; 6270/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Talisman Energy Norge AS, Henrik Kayser, 03.11.2009
Operatør og fartøy: Fugro Multi Client Services AS, ”Fugro Meridian”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 l liter (160 k.t.).
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 15/12.
Tid: Fra 07.12.2009 til 23.01.2010.
Vurdering og tilråding: Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse. Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).