Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA ST0937 BSU Nordsjøen - melding

Vår ref. 09/5-195; 5113/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Bernt Christianse/Anne Gro Thomter, 03.09.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 13,8 MPA / 137,8 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 12 m.
Område: Blokk(ene): 15/5, 6.
Tid: Fra 08.10. til 08.12.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).