Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA ST09002 4D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/90-1; 2805/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Johiris Rodrigues, 11.05.2009.
Operatør og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ramform Stirling”
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 54,9 liter (3345 k.t.).
Antall kabler og lengde: 12; 2400 m.
Område: Blokk(ene): 25/11.
Tid: Fra 15.06. til ca. 21.07.09 (36 dager).
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
StatoilHydro ASA ST09307 Lilje Solleie BSU Nordsjøen, melding, 04.06.2009
Vår ref. 09/5-85; 2724/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Hans Otto Johansen, 06.05.09.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurveys ltd, , ”Ocean Observer eller Sea Explorer".
Type: BSU-test.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 34/3 og 35/1, 2.
Tid: Fra 15.06. til 15.08.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).