Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA ST09001 4D Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/87-1; 2729/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Per D. Søiland, 06.05.2009.
Operatør og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ramform Vanguard”
Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 50,7 liter (3090 k.t.).
Antall kabler og lengde: 12; 3600 m.
Område: Blokk(ene): 34/4, 7.
Tid: Fra 15.06. til 18.09.09 (105 dager).
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).