Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA BSU Nordsjøen melding,

Vår ref. 09/05-78; 2652/09
Bakgrunn: Ingen spesielle.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Hans Otto Johansen, 04.05.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd., ”Ocean Observer”
Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 34/7, 8, 10, 11..
Tid: Fra 15.06. til ca. 15.08.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).