Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ASA BSU Midt-Norge melding

Vår ref. 09/196-1; 5122/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: StatoilHydro ASA, Bernt Christiansen / Anne Gro Thomter, 02.09.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): Et lite kanonfelt, 2,6 liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 13, 8 MPa, 138 bar (2000 psi).
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6407/4.
Tid: I perioden fra 15.10. 15.12.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).