Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Statoil ASA ST09315 BSU Nordsjøen melding

Vår ref. 09/5-235; 6498/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Statoil  ASA, Bernt Christiansen/Dag Lundquist, 11.11.2009.
Operatør og fartøy: Gardline Geosurvey Ltd, ”Sea Explorer”
Type: BSU/2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 l liter (160 k.t.).
Kildetrykk: 138 bar (2000 psi)
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 30/3.
Tid: Fra 18.11.09 til 14.01.2010.
Vurdering:Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse. Omsøkt område ligger tett inntil gyteområde for sei med gyting i perioden ca. 01.01. til ca. 31.03.
Tilråding: Vi fraråder at det skytes seismikk i omsøkt område i nevnte gyteperiode. Ellers har vi ingen merknader til smeldinga.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).