Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS Geophysical AS MC3D-NVD09 Barentshavet, melding

Vår ref. 09/159-51; 4068/09
Selskap og avsenders ref: PGS Geophysical AS, Morten Pedersen, 06.07.09.
Operatør og fartøy: PGS, "OceanExplorer".
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 51,0 liter (2 x 3111 k.t.).
Antall kabler og lengde: 6; 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7225/2, 3, 5, 6; 7226/1, 2, 4, 5; 7325/11, 12; 7326/10.
Tid: Fra 10.08. til 10.10.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag:

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).