Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nexen Exploration Norge AS NX904 BSU Nordsjøen, melding

Vår ref. 09/506-15; 4576/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Nexen Exploration Norge AS, Leif Kvamme (Brendan Murphy), 05.08.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Mercator”
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt 2,3 liter (140 k.t.).
Kildetrykk: Ikke oppgitt.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 35/9.
Tid: Fra 21.09. til 28.09.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).