Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Multiclient Geophysical AS BE2009 2D Barentshavet melding

Vår ref. 09/599-1; 2599/09.
Bakgrunn: Undersøkelsesillatelse 352 .
Selskap og avsenders ref: Multiclient Geophysical AS, Tor Akermoen, 29.04.09.
Operatør og fartøy: SMNG (Sevmorneftegeofizika), ”Akademik Lazarev”
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 69,8 liter (4258 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 8100 m.
Område: Blokk(ene): Hele eller deler av følgende blokker: 7117/3, 6; 7118/1-6; 7119/1-6; 7120/1-5; 7217/2,3,5-7, 12; 7218/1-12; 7219/1-12; 7220/1-12; 7221/1-8, 10; 7222/1, 4; 7317/7,8-12; 7318/7,8-12; 7319/7,8-12; 7320/7,8-12; 7321/7,8-12; 7322/7,8-12; 7323/7,8, 10, 11.
Tid: Fra 25.05. til 30.08.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).