Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lundin Norge AS LN0958 BSU/2D Nordsjøen melding

Vår ref. 09/56-51; 6527/09
Bakgrunn: Undersøkelsen skal utføres i forkant av en letebrønner i PL 501 og vil bestå av totalt ca. 400 linjekm. Det skal også utføres 7-14 stk. CPT-er i sedimentene på sjøbunnen med tanke på oppankring.
Selskap og avsenders ref: Lundin Norge AS, Anita Hansen, 12.11.2009.
Operatør og fartøy: Fugro Survey AS, ”Fugro Discovery”
Type: BSU/2D.
Kilde: Luftkanon(er): 1 luftkanonfelt - 2,3 liter (140 k.t.) og annen akustisk instrumentering.
Kildetrykk: 140 bar.
Antall kabler og lengde: 1; 1200 m.
Område: Blokk(ene): 16/2, 3.
Tid: Fra 24.11. til 28.11.09.
Vurdering og tilråding:Vurderingen er gjort med hensyn på aktive gytefelt og konsentrerte gytevandringer opp mot disse. Ingen merknad på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).