Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ION Geophysical ION09 2D Norskehavet, melding

Vår ref. 09/855-3; 4110/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: ION Geophysical, Paul Keane, 02.07.2009.
Operatør og fartøy: ION Geophysical, ”Geo Explorer”
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 71,0 liter (4330 k.t.).
Antall kabler og lengde: 1; 8000 m.
Område: Blokk(ene): Vanskelig å lese ut av kart.
Tid: Fra 22.07. til 30.07.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).