Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro Multiclient Services AS FMC0905 (VT1-Vøring Tile 1) 3D M.Norge melding

Vår ref. 09/57-47-1; 3177/09
Bakgrunn: Intet spesielt.
Selskap og avsenders ref: Fugro Multiclient Services AS, Laila Rotberget, 29.05.2009.
Operatør og fartøy: Fugro, ”Geo Caribbien”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 luftkanonfelt á 70,5 liter (2 x 4300 k.t.).
Antall kabler og lengde: 10; 8000 m.
Område: Blokk(ene): 6502/2, 3, 6; 6503/1, 2, 4, 5; 6602/12; 6603/10, 11.
Tid: Fra 03.07. til 30.09.09.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).