Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Fugro Multi Client Services AS FMCS0906 3D Barentshavet melding,

Vår ref. 09/57-70; 3866/09.
Bakgrunn: Operatøren ønsker å starte innsamling tidligere, 15. juli, og ber om framskynding av behandlingprosessen.
Selskap og avsenders ref: Fugro Multiclient Services AS, Laila Rotberget, 26.06.09 (10.07.2009 - mottatt via OD).
Operatør og fartøy: Fugro-Geoteam AS, ”Geo Caribbien”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 70,5 liter (4300 k.t.).
Antall kabler og lengde: 12; 6000 m.
Område: Blokk(ene): Deler av 7225/1-3, 5, 6; 7226/1, 2; 7325/12; 7326/10.
Tid: Fra 01.08. til 01.10.2009.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).